interes

interes
1. Mieć interes do kogoś «chcieć załatwić z kimś jakąś sprawę, rozstrzygnąć jakąś kwestię»: – Miał pan do niego jaki interes? – Niewielki, ale miałem. T. Dołęga-Mostowicz, Kariera.
2. Mieć interes w czymś «być czymś osobiście zainteresowanym, przewidywać korzyść dla siebie»: Koalicja nie miała interesu w szybkim rozejmie, grała więc na zwłokę. J. Pajewski, Historia.
3. pot. Nie twój, wasz itp. (posp. zafajdany, wulg. zasrany) interes «zwrot podkreślający, że jakaś sprawa, sytuacja nie powinna kogoś interesować, że ktoś nie powinien wtrącać się do czegoś»: – Skąd miałeś pieniądze? – Nie twój interes! – odpowiada bezczelnie Marcin. – Ty mi ich nie dałeś. H. Ożogowska, Głowa. Nie jej zasrany interes, niech pilnuje tego, co ma pilnować (...). K. Kofta, Wióry.
4. To nie (jest) czyjś interes «ktoś nie powienien się czymś interesować, zajmować»: – Poinformowano mnie, że pan Denis dosiadł się do pani stolika przy śniadaniu i że później wyszliście razem z hotelu. – Miała ochotę odpowiedzieć, że to nie jego interes (...). T. Mirkowicz, Pielgrzymka.
5. Złoty, kokosowy interes «wyjątkowo korzystna, udana transakcja handlowa; przedsięwzięcie dające wielkie zyski»: Specjaliści od marketingu stwierdzili, że zapewnienie łączności w dowolnym miejscu na Ziemi będzie złotym interesem, a z usługi skorzystają miliony abonentów. Polityka 19/2000.
6. Zrobić na kimś (jakiś) interes «wykorzystać kogoś do zarobienia pieniędzy»: Zrobił na nich niezły interes, opisując ich losy (...). Roz bezp 1998.
Chodzić, kręcić się, zakręcić się koło (swoich, czyichś) interesów zob. chodzić 5.
Człowiek (ludzie) interesu zob. człowiek 6.
Dołożyć do interesu zob. dołożyć.
Interes (dobrze, źle, jakoś itp.) się kręci zob. kręcić się 2.
Ładny interes zob. ładny.
Ruch w interesie zob. ruch 6.
Ubić interes zob. ubić.
Wielki człowiek do małych interesów zob. człowiek 19.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • interes — INTERÉS, interese, s.n. 1. Preocupare de a obţine un succes, un avantaj; râvnă depusă într o acţiune pentru satisfacerea anumitor nevoi. 2. Avantaj, folos, câştig, profit. ♢ loc. adj. De interes general (sau public) = de importanţă socială, util… …   Dicționar Român

  • interes — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. interessie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} coś do załatwienia; potrzeba, sprawa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć do załatwienia jakiś interes, różne interesy. Przyjść do kogoś z …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • interés — sustantivo masculino 1. Valor o utilidad que tiene una persona o cosa en sí misma o para alguien: un invento de gran interés. 2. Curiosidad, afición o inclinación hacia alguien o algo: Tengo interés por ver el museo. Antónimo: desinterés. 3.… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • interés — (Del lat. interesse, importar). 1. m. Provecho, utilidad, ganancia. 2. Valor de algo. 3. Lucro producido por el capital. 4. Inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc. 5. bienes. 6. Conveniencia o beneficio en el orden …   Diccionario de la lengua española

  • interes — ȉnterēs m DEFINICIJA 1. zanimanje za što [gajiti interes]; radoznalost 2. korist, probitak [naći interes u čemu] 3. bank. dobitak u novcu na posuđen novac [uz visok interes]; kamata 4. osviještena potreba pojedinca ili skupine ljudi, države itd.; …   Hrvatski jezični portal

  • interès — m. intérêt …   Diccionari Personau e Evolutiu

  • Interés — (Derivado del lat. interesse, interesar.) ► sustantivo masculino 1 Valor o importancia que tiene una persona, animal o cosa para alguien: ■ la nueva película de Woody Allen tiene mucho interés para tu investigación. IRREG. plural intereses 2… …   Enciclopedia Universal

  • Interés — Para otros usos de este término, véase Interés (desambiguación). Interés es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros o también el coste de un crédito. Se expresa generalmente como un porcentaje. Dada una cantidad de dinero y… …   Wikipedia Español

  • interes — m IV, D. u, Ms. interessie; lm M. y 1. «sprawa; omówienie sprawy» Pilny, ważny interes. Załatwić, mieć do załatwienia jakiś interes. Nie wtrącaj się, nie twój interes! ◊ pot. Ładny interes «wyrażenie emocjonalne używane wtedy, kiedy coś się nam… …   Słownik języka polskiego

  • interès — tudi interés ésa m (ȅ ẹ; ẹ̑) 1. nav. mn. kar je, predstavlja komu določeno vrednoto; korist: tu se naši in njihovi interesi križajo; njuni interesi se ujemajo; družijo jih enaki, podobni, skupni interesi / za tem se skrivajo njegovi osebni… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”